Make it work!   
Bra organisatorisk och social AM
utan kränkande särbehandling
  samspel mellan chef och medarbetare   
Det handlar om
bra samspel mellan kollegor
ett inkluderande och stödjande arbetsklimat

I nära samspel mellan chefen och medarbetargruppen kretsar vi in viktiga förändringar för arbetsplatsen. Det kommer att framgå tydligt från intervjumaterialet vad vi ska förbättra, vilka resurser som krävs samt tider och ansvarsfördelning för genomförandet.

Sätt era visioner, mål, värdegrund och policies i arbete!
Make it work!
samspel har skapat bra samspel sedan 1985