METODEN
  Må bra på jobbet med samspel. Metoden är arbetsplatsförlagd och handlingsorienterad. Insatserna kan vara både korta eller lite längre. Alla uppdrag läggs upp tillsammans med er och sätts in i ett strategiskt sammanhang.
  samspel för förbättringar
  Healthfinding  
  Handlar om att hitta vad vi kan göra annorlunda i vardagen för att må bättre både på jobbet och privat.
  Från idéer och engagemang
till innovativa arbetssätt
  Dialog och samspel
från tankesätt till arbetssätt utvecklar och förbättrar verksamheten/arbetsplatsen.
samspel för förbättringar