Medarbetardrivet arbetsmiljöarbete
   
  Ohälsa och stress ökar
på våra arbetsplatser.
Må bra på jobbet
med tydliga roller och ansvar.
Vi samarbetar över yrkesgränserna.
 
    medarbetare i samspel  
   
  samspel gör oss medvetna om helheten
  ... och det mår vi bra av!