Ledarskap
    ledarskap i samspel  
  samspel gör att du mår bra som chef.
Ett närvarande och trovärdigt ledarskap i vardagen ...
  skapar tillit hos medarbetare och kunder