HEALTHfinding
  en positiv psykosocial arbetsmiljö
   ...för dig/er på jobbet!
   
  Vi hjälper er hitta och utveckla
de positiva faktorerna

  ...får ledare och medarbetare
att må bra i vardagen
samspel för jobbet
   
  Positiva värden och värderingar
Enkla och praktiska övningar
En konkret handlingsplan
   
  ....på köpet får ni en attraktiv arbetsplats!