Attraktiv arbetsplats genom
engagemang och innovation
Det handlar om hur vi kan förmedla bilden av vår verksamhet både internt och externt som en bra verksamhet att anlita och arbeta i. Hur vi vill bilden av vår verksamhet ska se ut. Våra kreativa idéer omsätts gemensamt till aktiviteter och handling i vardagen för att skapa en bra arbets- och kundmiljö.
 
  Genom att förbättra arbetsmiljön skapas en attraktiv arbetsplats. Målet är att motivera de medarbetare vi har samt attrahera nya som söker sig hit. De kommer att bidra till kvalitet och stannar kvar, både för att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheten i framtiden
  När medarbetarna trivs och är motiverade påverkar det även vardagen positivt för kunderna. 
  Bra arbetsmiljö = Bra kundmiljö